Apliko tani !

Konkurs pune:

Kërkohen programere/a që kanë njohuri të avansuara në:

  • HTML
  • CSS
  • Javascripts (jQuery)
  • SQL (MYSQL ose MSSQL)

Njohurite elementare në:

  • Microsoft .Net
  • ASP.NET (MVC e dëshirueshme)

Ose në:

  • PHP

Ju lutem të bashkangjitni edhe numrin e telefonit mobil si dhe referencat e punëve paraprake nëse i posedoni.


Për të aplikuar plotësoni formën më poshtë:

Emri*

E-mail*

Telefoni*

CV (.docx ose .pdf file)*

Letra motivuese (e preferueshme)

 Unë pranoj dhe kuptoj që ePayTech do të ruaj informatat e mia personale dhe do të më kontaktoj mua personalisht me telefon ose e-mail

captcha