Digjitalizimi i stacioneve të autobusëve

Ky softuer ju mundëson autoriteteve apo zyrtarëve të përcjellin pagesat e bëra për regjistrimet e autobusëve nga operatorë të ndryshëm. Sistemi poashtu përfshinë një aplikacion që përkrahë orarin e automatizuar të autobusëve, duke ofruar monitorë nëpër stacione që i informojnë pasagjerët për orarin e autobusëve në mënyrë dinamike. Përveç kësaj sistemi është i siguruar dhe i mbështetur nga një sistem i integruar i kamerave.