Integrim & Migrim

Integrimi – ePayTech ofron një zgjidhje me kosto efektive për integrimin e teknologjisë së re në infrastrukturën ekzistuese duke garantuar pajtueshmërinë dhe rritjen e operacioneve të bizneseve.

 
Migracioni – ePayTech ofron zgjidhje me kosto efektive dhe user-friendly për shërbimet e migrimit.