Konsulenca

ePayTech krahas produkteve dhe shërbimeve softverike ofron edhe shërbime në formen e konsulencës për ndërmarjet e vogla, te mesme dhe të mëdha. Ne ofrojmë zgjidhje ideale për të gjitha bizneset që synojnë të rriten dhe të avancojnë duke i automatizuar apo digjitalizuar proceset e punes dhe përshtatjes me teknologjitë e fundit.

  •  Analiza e PROCESEVE
  •  Planifikim me MS PROJEKT
  •  Organizim të PUNËS
  •  Udhëheqje dhe ARRITJE
  •  Kontrollim dhe Identifikim i MUNGESAVE
  •  Vlerësim dhe PËRMIRËSIM
  •  Pro aktivitet dhe RRITJE