Mbështetja

ePayTech ofron shërbime të ndryshme mbështetëse të kërkuara nga klientët tanë, kryesisht e përqendruar në:

  • IT Support
  • IT Services
  • Project Support Services
  • ERP Support