Trajnimet

ePayTech ofron trajnime të ndryshme që hynë në funskion të ndërmarësisë dhe përmirësimit të procesesve të punës në përgjithësi. Disa trajnime të listuara poshtë, por edhe tjera  organizohen duke u përshtatur me kërkesen konkrete të klientit.

 

2

  •  Bazat e Teknologjisë Informative Komunikuese-TIK
  •  Gjuhë të ndryshme programuese
  •  MS Projekt
  •  Prezentime publike efektive
  •  Trajnimi i trajnerëve
  •  Shërbime për klientët
  •  Menaxhimi i projekteve
  •  Menaxhimi i resurseve njerëzore
  •  Udhëheqësia