Vlerat tona

PROFESIONALIZMI – Veprojmë me korrektësi, respekt dhe integritet

 1. Të punojmë me  kompetencë dhe me etikë profesionale
 2. Punojmë drejt ofrimit të zgjidhjeve më të përshtatshme për klientët
 3. Tregojmë përkushtim për punën dhe detyrat
 4. Motivohemi për suskese në punë, e jo për përfitime përsonale.
 5. Marrim vendime duke u bazu në argumente dhe fakte

 

PËRGJEGJËSIA –të jemi përgjegjës për punët që na u janë besuar.

 1. Çdonjeri ndjen përgjegjësinë për punen që duhet kryer.
 2. Kuptojmë kërkesat dhe pritshmëritë e klientëve.
 3. Të veprojmë si ekip në gjetjen e zgjidhjeve për klientet.
 4. Respektojmë afatet dhe mbajmë premtimet
 5. I gëzohemi sukseseve të përbashkëta

 

 

FRYMA EKIPORE – Përfshirja dhe respekti i stafit në të gjitha nivelet

 1. Punojmë bashkë në harmoni me njeri tjetrin
 2. Ekipi është i përfshirë në vendimarrje
 3. Përshtatemi dhe pranojmë lehtë ndryshimet e vazhdueshme në punë.
 4. Demonstrojmë qasje pozitive në zgjidhjen e problemeve.
 5. Tregojmë pasion për punën që bëjmë.